baner wydzialu

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzone są studia na pięciu kierunkach:

 

Kierunki kształcenia i specjalności na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Ceramika

WZORNICTWO CERAMIKI I SZKŁA


Chemia Budowlana


Inżynieria Materiałowa

MATERIAŁY FUNKCJONALNE

FUNCTIONAL MATERIALS

MIKRO- I NANOTECHNOLOGIE MATERIAŁOWE

BIOMATERIAŁY I KOMPOZYTY


Technologia Chemiczna

TECHNOLOGIA CERAMIKI I MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

TECHNOLOGIA SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH

TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

ANALITYKA I KONTROLA JAKOŚCI


 

Stypendium 2020/2021

Informacje dotyczące wniosków o świadczenia stypendialne na nowy rok akademicki dla studentów AGH.

 

Stypendium 2019/2020

Informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendium

 


 

Stypendium pomostowe 2018/2019

Informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendium