baner wydzialu

Studiowanie na kierunku Ceramika daje możliwość zdobycia dogłębnej znajomości technologii wytwarzania oraz zasad projektowania manualnego i komputerowego wyrobów użytkowych z ceramiki i szkła. Program studiów zapewnia Studentom zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zagadnień chemii, technologii szkła i ceramiki, projektowania wyrobów użytkowych – ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa i zdobienia szła i ceramiki oraz projektowania komputerowego. Ponadto Studenci rozwijają wiedzę w zakresie nowoczesnych materiałów i technologii ceramicznych, ochrony środowiska, zarządzania jakością i rozwiązywania problemów produkcyjnych. Kierunek Ceramika, jest unikalny, gdyż oprócz wiedzy technologicznej zapewnia również możliwość rozwijania własnych umiejętności artystycznych – niezbędnych w projektowaniu i wzornictwie ceramiki i szkła. Aby zapewnić studentom wszechstronne zdobywanie wiedzy program kierunku Ceramika obejmuje wykłady, laboratoria, ćwiczenia projektowe, warsztaty oraz zajęcia terenowe. Ponadto, Studenci kierunku Ceramika mają możliwość przygotowania do pracy w zawodzie oraz rozwoju swoich zainteresowań w aspekcie poznawczym i praktycznym podczas realizacji praktyki zawodowej (I stopnień studiów) lub stażu przemysłowego (II stopień studiów).

_______________________________________________________________________________________________________________________

Kształcenie na kierunku Ceramika:

 • I stopień (studia inżynierskie, stacjonarne,7 semestrów)
 • II stopień (studia magisterskie, stacjonarne, 3 semestry)
  • Ścieżka dyplomowania – Wzornictwo ceramiki i szkła

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Absolwenci I stopnia kierunku Ceramika posiadają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii chemicznej związanej z technologią ceramiki, projektowaniem i modelowaniem procesów ceramicznych, a także ich rozwoju i znaczenia w gospodarce. Studenci posiadają również podstawową wiedzę z projektowania kształtów i dekoracji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Absolwenci II stopnia kierunku Ceramika posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii chemicznej związanej z technologią ceramiki i szkła, projektowaniem i modelowaniem procesów ceramicznych, a także ich rozwoju i znaczenia w gospodarce. Studenci posiadają również zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania kształtów wyrobów z ceramiki i szkła, projektowania dekoracji oraz technik nanoszenia dekoracji na powierzchnię wyrobów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Współpraca

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki należą m.in.:

 • Ceramika Paradyż
 • Huta Szkła „Pilkington Polska” Sp. z o.o.
 • Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.
 • Zakłady Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu
 • Ceramika Tubądzin
 • Ceramika Bolesławiec w Bolesławcu
 • Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel” S.A.
 • SGL Group – The Carbon Company
 • Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”
 • Cementownia „Ożarów” S.A.
 • Grupa „Lafarge”
 • Górażdże Cement
 • Cemex Polska
 • Ferrocarbo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktyki zawodowe (6tygodni):

Student odbywa praktykę zawodową w wybranym przez siebie zakładzie lub przedsiębiorstwie, krajowym lub zagranicznym. Celem praktyki jest umożliwienie Studentom poznania praktycznych aspektów wiedzy nabytej podczas studiów.

 

Staż przemysłowy

Na kierunku Ceramika, istnieje możliwość realizacji ostatniego semestru II stopnia studiów w ramach tzw. stażu przemysłowego (3-6 miesięcy) w krajowych lub zagranicznych zakładach pracy, który jest organizowany indywidualnie przez Studenta.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Ceramika znajdują zatrudnienie jako:

 • technolodzy w branżach związanych zarówno z nowoczesnymi jak i tradycyjnymi rozwiązaniami związanymi z przemysłem ceramicznym i szklarskim,
 • specjaliści z zakresu projektowania, modelowania, wytwarzania i badania materiałów związanych z przemysłem ceramicznym i szklarskim.
 • inżynierowie nadzoru i eksperci materiałowi,
 • specjaliści kontroli jakości

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szczegółowy opis kierunku oraz organizacja zajęć dostępne są w Syllabusie na stronie Uczelni (https://syllabuskrk.agh.edu.pl/).

Informacje dla kandydatów dostępne są na stronie https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/, a warunki rekrutacji dla kierunku Ceramika dostępne są na stronie https://www.ceramika.agh.edu.pl/pl/studia/rekrutacja .