baner wydzialu

Chemia Budowlana jest międzyuczelnianym kierunkiem realizowanym przez trzy polskie uczelnie techniczne: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Gdańską i Politechnikę Łódzką. Impulsem do stworzenia kierunku były sygnały z branży producentów materiałów budowlanych odnośnie zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów z obszaru chemii materiałów budowlanych. W rezultacie powstał program studiów, pozwalający wykorzystać potencjał naukowo-dydaktyczny wszystkich trzech uczelni, dający Studentom możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w wiodących w danych dziedzinach jednostkach, a tym samym optymalnego przygotowania do pracy zawodowej. Cztery pierwsze semestry I stopnia studiów realizowane są na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w trakcie których Studenci zapoznają się z podstawami chemii budowlanej, technologiami materiałów wiążących, ceramiki budowlanej materiałów ceramicznych i szkła. Zajęcia na semestrze V odbywają się na Politechnice Łódzkiej i służą pogłębieniu wiedzy i umiejętności Studentów w zakresie pigmentów i barwników, polimerowych materiałów konstrukcyjnych, kompozytów polimerowych ich projektowania, recyklingu i metod badań. Semestr VI realizowany jest na Politechnice Gdańskiej, a realizowane moduły zapewniają poznanie procesów korozyjnych, kluczowych technik analitycznych wykorzystywanych w analityce surowców i produktów budowlanych oraz nowoczesnych technik analitycznych. Absolwenci kierunku Chemia Budowlana znajdują zatrudnienie w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym z ukierunkowaniem na wytwarzanie produktów dla potrzeb przemysłu materiałów budowlanych i branż pokrewnych jako technolodzy, inżynierowie produkcji, analitycy i kontrolerzy jakości.

Kierunek Chemia Budowlana jest realizowany w ramach studiów I-ego stopnia. Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować kształcenie się na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na II stopniu studiów wybierając kierunek Technologia Chemiczna (Opis kierunku), który oferuje m.in. ścieżkę dyplomowania Technologia Materiałów Budowlanych. Z myślą o Absolwentach kierunku Chemia Budowlana stworzono dedykowany szczególnie dla nich blok specjalistyczny Fizykochemia Materiałów Budowlanych.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Kształcenie na kierunku Chemia Budowlana:

 

 • Studia I stopnia (studia inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne)
  • Semestry I-IV i VII realizowane na AGH w Krakowie
  • Semestr V realizowany na Politechnice Łódzkiej
  • Semestr VI realizowany na Politechnice Gdańskiej
 • Studia II stopnia – możliwe do realizacji na kierunku Technologia Chemiczna, WIMIC.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Absolwenci I stopnia kierunku Chemia Budowlana posiadają wiedzę z zakresu projektowania i modelowania inżynierskiego, projektowania wyrobów polimerowych, budownictwa ogólnego, technologii materiałów wiążących i betonów, ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych, szkła i materiałów szklistych w budownictwie, zarządzania jakością i produktami w chemii budowlanej, barwników i pigmentów, kompozytów polimerowych, przetwórstwa i recyklingu polimerów, a także analityki surowców i produktów budowlanych, procesów korozyjnych i nowoczesnych technik analitycznych.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Współpraca

Do najważniejszych firm i instytucji badawczych z którymi współpracują Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki należą:

 • Zakład Ceramiki Budowlanej "Ceramika Tubądzin"
 • Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej CERABUD S.A.
 • Górażdże Cement
 • Cementownia „Ożarów”
 • Zakłady Chemiczne "Permedia" S.A.
 • Huta szkła „Pilkington Polska”
 • Zakład porcelany elektrotechnicznej „Zapel”
 • Grupa Azoty SA
 • Ferrocarbo
 • Cemex Polska
 • PKN ORLEN
 • Huta Szkła Polkington Polska
 • Ceramika Paradyż
 • Zakłady Magnezytowe Ropczyce
 • Instytut Nafty i Gazu
 • I wiele innych

_______________________________________________________________________________________________________________________

Praktyki zawodowe (6 tygodni)

Praktyki zawodowe na kierunku Chemia Budowlana Student odbywa w czasie przerwy wakacyjnej pomiędzy 6 a 7 semestrem studiów w wymiarze min. 120 godzin (6 tygodni). Celem praktyki jest umożliwienie Studentom poznania praktycznych aspektów wiedzy nabytej podczas studiów.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Chemia Budowlana znajdują zatrudnienie jako:

 • Specjaliści w obszarze technologii chemicznej i branż pokrewnych, z ukierunkowaniem na potrzeby przemysłu budowlanego
 • Specjaliści z zakresu projektowania, modelowania, wytwarzania i badania produktów chemii budowlanej, w tym nowych materiałów.
 • Specjaliści w zakresie projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla budownictwa i branż pokrewnych
 • Specjaliści z zakresu badania materiałów i kontroli jakości (laboratoria, działy kontroli, instytucje badawcze)

Szczegółowy opis kierunku oraz organizacja zajęć dostępne są w Syllabusie na stronie Uczelni (https://syllabuskrk.agh.edu.pl/).

Informacje dla kandydatów dostępne są na stronie https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/, a warunki rekrutacji dla kierunku Chemia Budowlana dostępne są na stronie https://www.ceramika.agh.edu.pl/pl/studia/rekrutacja .