baner wydzialu

Kierunek Inżynieria Materiałowa od 2019/2020 prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej i zalicza się do grupy najlepszych kierunków materiałowych oferowanych przez uczelnie wyższe w Polsce. Podjęcie studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości i technik otrzymywania materiałów metalicznych i niemetalicznych, kompozytowych, biomateriałów, materiałów funkcjonalnych oraz nanomateriałów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach. Na II semestrze I stopnia studiów Studenci dokonują wyboru ścieżki kształcenia, w zależności, od której uzyskują poszerzoną wiedzę ukierunkowaną na tworzywa metaliczne (ścieżka realizowana przez WIMiC) lub materiały metaliczne (ścieżka realizowana przez WIMiIP). Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów dla potrzeb nowoczesnych i tradycyjnych dziedzin przemysłu, biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo kontrolnych i jednostkach naukowych.

Kierunek Inżynieria Materiałowa posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Corocznie kierunek Inżynieria Materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu poł roku od ukończenia studiów.

 

Kierunek Inżynieria Materiałowa Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

uplasował się na II miejscu w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019.

ranking studiow inzynierskich perspektywy 2019 e1560419421896

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa:

 

 • I stopień (studia inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne)
  • Ścieżka kształcenia: Inżynieria Materiałowa Materiałów Niemetalicznych (WIMiC)
  • Ścieżka kształcenia: Inżynieria Materiałowa Materiałów Metalicznych (WIMiIP)
 • II stopień (studia magisterskie, 3 lub 4 semestry, stacjonarne)
  • Ścieżki dyplomowania realizowane przez WIMiC
   • Materiały funkcjonalne
   • Biomateriały i kompozyty
   • Zaawansowane materiały ceramiczne
   • Functional materials (ang.)
  • Ścieżki dyplomowania realizowane przez WIMiIP
   • Zaawansowane techniki wytwarzania
   • Nowoczesne materiały inżynierskie
   • Inżynieria spajania

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Absolwenci I stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa którzy wybiorą ścieżkę kształcenia realizowaną przez WIMiC, posiadają wiedzę z zakresu podstawowych praw termodynamiki, przemian fazowych, nauki o materiałach, mechaniki i wytrzymałości materiałów, zasad projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników i eksperymentów, projektowania materiałów i modelowania procesów, wytwarzania nowoczesnych tworzyw metalicznych, ceramicznych i polimerowych w tym również kompozytów i nanokompozytów.

Absolwenci II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa którzy wybiorą ścieżkę dyplomowania realizowaną przez WIMiC, posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, modelowaniu procesów i materiałów właściwych dla danej specjalności, zaawansowanych metod syntezy nanomateriałów, kompozytów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych, metod badań właściwości materiałów, baz danych w inżynierii materiałowej i statystycznej kontroli jakości.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Współpraca

Do najważniejszych firm i instytucji badawczych z którymi współpracują Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej należą:

 • Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”
 • Ceramika Paradyż
 • Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”
 • Huta Szkła „Pilkington Polska”
 • Cementownia „Ożarów”
 • Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”
 • ArcelorMittal Poland
 • KGHM Polska Miedź
 • CELSA GROUP
 • Toyota Motor Manufacturing Poland
 • CMC Zawiercie
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 • Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach

______________________________________________________________________________________________________________________

Praktyki zawodowe (4 tygodnie)

Student odbywa praktykę zawodową w wybranym przez siebie zakładzie lub przedsiębiorstwie, krajowym lub zagranicznym. Celem praktyki jest umożliwienie Studentom poznania praktycznych aspektów wiedzy nabytej podczas studiów.

Staż przemysłowy

Na kierunku Inżynieria Materiałowa, istnieje możliwość realizacji ostatniego semestru II stopnia studiów w ramach tzw. stażu przemysłowego (3-6 miesięcy) w krajowych lub zagranicznych zakładach pracy, który jest organizowany indywidualnie przez Studenta.

______________________________________________________________________________________________________________________

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa znajdują zatrudnienie jako:

 • Specjaliści z zakresu inżynierii i technologii materiałowych związanych zarówno z nowoczesnymi technologiami materiałowymi jak i tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych
 • Specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska,
 • Specjaliści w zakresie wytwarzania i badania nowych zaawansowanych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach owoczesnej gospodarki m.in., przemysł lotniczy, samochodowy, energetyka i elektrotechnika.
 • Inżynierowie materiałowi, konsultanci we wszystkich gałęziach przemysłu w zakresie projektowania i zastosowania materiałów.
 • Specjaliści z zakresu kontroli jakości

Szczegółowy opis kierunku oraz organizacja zajęć dostępne są w Syllabusie na stronie Uczelni (https://syllabuskrk.agh.edu.pl/).

Informacje dla kandydatów dostępne są na stronie https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/, a warunki rekrutacji dla kierunku Inżynieria Materiałowa dostępne są na stronie https://www.ceramika.agh.edu.pl/pl/studia/rekrutacja .