baner wydzialu

Kierunek Technologia Chemiczna od 2019/2020 prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Energetyki i Paliw co gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie planowania, modelowania i realizacji zadań inżynierskich, szczególnie w zakresie technologii chemicznych. To co jednoznacznie wyróżnia studia na kierunku Technologia Chemiczna WIMiC to ukierunkowanie i specjalizacja w projektowaniu materiałów oraz technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna znajdują zatrudnienie w sektorze materiałowym i paliwowo-energetycznym, które należą obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki.

 

Kierunek Technologia Chemiczna Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

uplasował się na II miejscu w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019.ranking studiow inzynierskich perspektywy 2019 e1560419421896

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kształcenie na kierunku Technologia Chemiczna:

 • Studia I stopnia (studia inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne)
  • Ścieżka kształcenia: Chemia i Technologia Materiałów (WIMiC)
  • Ścieżka kształcenia: Technologie Chemiczne w Energetyce (WEiP)
 • Studia II stopnia (studia magisterskie, 3 lub 4 semestry, stacjonarne)
  • Ścieżki dyplomowania realizowane przez WIMiC
   • Technologia Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
   • Technologia Szkła i Powłok Amorficznych
   • Technologia Materiałów Budowlanych
   • Analityka i Kontrola Jakości
  • Ścieżki dyplomowania realizowane przez WEiP
   • Analityka Przemysłowa i Środowiskowa
   • Technologie Chemiczne W Energetyce
   • Proekologiczne Procesy Inżynierii i Technologii
   • Energy Transition – KIC (ang.)
   • SustainableFuelsEconomy (ang.)
 • Studia II stopnia (studia magisterskie, 4 semestry, niestacjonarne)
  • Ścieżki dyplomowania realizowane przez WIMiC
   • Analityka i Kontrola Jakości
   • Technologia Materiałów Budowlanych

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Absolwenci I stopnia kierunku Technologia Chemiczna którzy wybiorą ścieżkę kształcenia realizowaną przez WIMiC Chemia i Technologia Materiałów, posiadają podstawową wiedzę w zakresie otrzymywania materiałów ceramicznych, konstrukcji i zasad działania typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej, rozwiązywania zagadnień i problemów inżynierskich również metodami komputerowymi, realizacji procesów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem surowców chemicznych, ochrony własności przemysłowej, praw autorskich, zasad działania norm.

Absolwenci II stopnia kierunku Technologia Chemiczna którzy wybiorą ścieżkę dyplomowania realizowaną przez WIMiC, posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych, szkła, ceramiki użytkowej, materiałów termoizolacyjnych, metod badań właściwości tych materiałów, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych, rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich w zakresie technologii chemicznych, zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Współpraca

Do najważniejszych firm i instytucji badawczych z którymi współpracują Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Energetyki i Paliw należą:

 • TataSteel
 • RHI-Magnesita
 • Saint-Gobain
 • ALTEO
 • ArcelorMittal Poland
 • PKN ORLEN
 • Huta Szkła Polkington Polska
 • Ceramika Paradyż
 • Cementownia Ożarów
 • Zakłady Magnezytowe Ropczyce

Zarówno Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, jak i Wydział Energetyki i Paliw kładą duży nacisk na otwieranie studentom nowych możliwości rozwoju swoich zainteresowań poprzez szerokie współdziałanie:

 • Z innymi jednostkami organizacyjnymi AGH (Wydziały, Centrum Energetyki, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii),
 • z innymi ośrodkami PAN (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Instytut Metalurgii, Instytut Fizyki Jądrowej)
 • z kołami naukowymi (Nucleus, Ceramit, Ceramika Artystyczna, Adamantium i Allchemia oraz Coal&Clay, Eko- Energia, Fenec, Green-Energy, Ignis, RedoX, Solaris, Uranium, TD Fuels, SKN Nabla, „Hydrogenium”, Indygo, Nova Energia).
 • Poprzez udział Studentów w wymianie w ramach programu ERASMUS+

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktyki zawodowe (4-6 tygodni)

Praktyki zawodowe na kierunku Technologia Chemiczna Student odbywa w czasie przerwy wakacyjnej pomiędzy 6 a 7 semestrem studiów, czas trwania praktyk zależy od wybranej ścieżki kształcenia:

 • 4 tygodnie (Technologie Chemiczne w Energetyce)
 • 6 tygodni (Chemia i Technologia Materiałów)

Celem praktyki jest umożliwienie Studentom poznania praktycznych aspektów wiedzy nabytej podczas studiów.

Staż przemysłowy                                

Na kierunku Technologia Chemiczna, w zależności od wybranej ścieżki dyplomowania, istnieje możliwość realizacji ostatniego semestru studiów w ramach tzw. stażu przemysłowego. Staż przemysłowy (3-6 miesięczne) może być realizowany w zakładach pracy w kraju lub za granicą w ramach trzeciego semestru II stopnia studiów.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna znajdują zatrudnienie jako:

 • Specjaliści z zakresu inżynierii i technologii materiałowych związanych zarówno z nowoczesnymi technologiami materiałowymi jak i tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych.
 • Specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. przemysł lotniczy, samochodowy, energetyka, elektronika)
 • Specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska
 • Specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości.


Szczegółowy opis kierunku oraz organizacja zajęć dostępne są w Syllabusie na stronie Uczelni (https://syllabuskrk.agh.edu.pl/).

Informacje dla kandydatów dostępne są na stronie https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/, a warunki rekrutacji dla kierunku Technologia Chemiczna dostępne są na stronie https://www.ceramika.agh.edu.pl/pl/studia/rekrutacja .