baner wydzialu

PRAKTYKI 2021/22

 

Cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie

Studenckie praktyki zawodowe są istotnym elementem procesu dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W programie studiów realizowane są przez:

  1. zajęcia terenowe prowadzone dla studentów kierunków: technologia chemiczna, a od 2007/2008 także dla kierunku inżynieria materiałowa w ramach przedmiotu: ogólna technologia ceramiki, a od 2007/2008 wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej (I Stopień studiów) oraz ramach bloków specjalistycznych (II Stopień studiów). Są to zajęcia 1-2 dniowe organizowane w instytucjach (zakładach przemysłowych, firmach) zajmujących się konkretną ? z reguły bardzo nowoczesną ? działalnością w zakresie wytwarzania materiałów ceramicznych.
    Podstawą zaliczenia zajęć terenowych jest złożenie sprawozdań cząstkowych.

  2. praktyka kierunkowa, która przewidziana jest po III roku studiów I Stopnia, w miesiącach wakacyjnych (lipiec-wrzesień). Praktyka przemysłowa umożliwia studentom zapoznanie się z przebiegiem procesów technologicznych przetwarzania surowców mineralnych w szeroko rozumiane TWORZYWA CERAMICZNE.

WIMiC zapewnia w każdym roku ponad 100% zapotrzebowanie na odbycie praktyk przemysłowych przez studentów III roku I Stopnia. W tym celu co roku rozsyłane jest zapytanie do zakładów pracy o umożliwienie odbycia przez studentów praktyki. Studenci mają możliwość wyboru praktyki co najmniej w 50 zakładach. Ponadto studenci mogą również odbywać praktyki w wybranym przez siebie zakładzie pracy zgodnym z profilem kształcenia na WIMiC.

Wszystkie praktyki realizowane są na podstawie umowy/porozumienia o prowadzenie niepłatnej praktyki dla studentów pomiędzy WIMiC AGH a zakładem pracy. Integralną częścią umowy są ?Ramowy program praktyki? oraz załączona ?Karta Praktykanta?. WIMiC akceptuje również odbycie praktyki przemysłowej poprzez zawarcie przez studenta umowy o pracę bezpośrednio z zakładem pracy na co najmniej 6 tygodni.

Podstawą zaliczenia praktyki kierunkowej jest złożenie sprawozdania, podające informacje za zgodą zakładu, z potwierdzeniem odbycia praktyki zgodnie z programem przez Opiekuna Zakładowego, a następnie Pełnomocnika Dziekana / Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych na WIMiC.

Łączny okres kontaktu studenta z praktyką zawodową wynosi minimum 8 tygodni. Nad właściwym przebiegiem procesu związanego z praktyką czuwa Pełnomocnik Dziekana d/s Praktyk / Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych.

Zakłady:

ALCOR S.A.

Zakłady Chemiczne "ALWERNIA" SA

Argillon LAPP INSULATORS Sp. z o.o.

Bella Zakład Kompozytów Sp. z o.o.

P.P.H.U. "Bonarka" Sp. z o.o.

Cementownia Chełm CEMEX Polska Sp. z o.o.

Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "CERABUD"

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL

CERG Sp. z o.o.

CerTech Sp. z o.o.

Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.

Zakłady Porcelany "Ćmielów" Sp. z o.o.

Emalia-Olkusz

FerroCarbo Sp. z o.o.

"Górażdże Cement" S.A.

Zakład Materiałów Ogniotrwałych "Górbet" Sp. z o.o.

Górka Cement Sp. z o.o.

Magnezyty "Grochów" SA

H+H POLSKA Sp. z o.o.

Hybner

PUPiH INCERMET Sp. z o.o.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Instytut Nawozów Sztucznych

Instytut Opole Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

"HUTA SZKŁA w JAŚLE" SA

Komex

ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.

Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A.

Porcelana KRZYSZTOF Sp. z o.o.

Lafarge Cement SA

LUBELSKI WĘGIEL "Bogdanka"

Zakłady Porcelany Stołowej "Lubiana" S.A.

MEGACHEMIE Sp. z o.o.

Monier Braas Sp. z o.o.

CEMENTOWNIA "ODRA" SA

Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.

OPOCZNO I Sp. z o.o.

"Grupa Ożarów" S.A.

"Ceramika Paradyż" Sp. z o.o.

Zakłady Chemiczne "Permedia" S.A.

Zakłady Płytek i Wyrobów Sanitarnych Jacek Pilch

Huta Szkła "Pilkington Polska" Sp. z o.o.

POLCOLORIT S.A.

Polmineral Sp. z o.o.

quimiCer Polska Sp. z o.o.

Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A.

Saint-Gobain Abrasives Sp. z o.o.

"Sanitec Koło" Sp. z o.o.

SGL Carbon Polska

SOLBET Sp. z o.o.

Stalprodukt SA

"Tabex" - Ostrowieckie ZMO Sp. z o.o.

Vesuvius Poland Sp. z o.o.

Fabryka Porcelany "Wałbrzych" S.A.

Cementownia Warta SA

"WIENERBERGER"

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej "Zapel" S.A.

Żarów Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów SA

CERSANIT IV Sp. z o.o.

OWENS-ILLINOIS Polska S.A.