baner wydzialu

Dr inż. Wojciech Panna jest absolwentem studiów inżynierskich na PWSZ Tarnów  (2011  r.), a także studiów magisterskich (2012 r.)  i doktoranckich (2016 r.) na WIMiC AGH Kraków. Autorem 10 publikacji naukowych, 3 zgłoszeń patentowych, właścicielem i współwłaścicielem dwóch przedsiębiorstw. Pierwsze z nich PPUH PanCerKow powstało z połączenia dwóch pasji: kowalstwa i ceramiki. Drugie - Reakcja Sp. J. tworzy innowacyjne, mobilne zapory przeciwpowodziowe. Poniżej przedstawiamy wywiad przeprowadzany przez redaktorów Kuriera Tarnowskiego z dr inż. Wojciechem Panna dotyczący opatentowanych przez niego innowacyjnych zapór przeciwpowodziowych.

Wywiad: https://www.facebook.com/kuriertarnowski/videos/283844826163897/

Miło nam poinformować, iż Pani dr inż. Joanna Smajdor jak i Pan dr Mateusz Kowalcze zostali wyróżnieni w konkursie PAN Komitetu Chemii Analitycznej na najlepsze prace doktorskie (edycja 2020).

Joanna Smajdor (dr hab. Robert Piech, AGH), Wysokoczułe oznaczenia hormonów i sterydów metodami woltamperometrycznymi (nagroda Polygen).
Mateusz Kowalcze (dr hab. Małgorzata Jakubowska, AGH), Zastosowanie metod chemometrycznych w woltamperometrycznym badaniu wybranych pochodnych tlenowych terpenów pierścieniowych (nagroda LGC Standards).

Serdecznie gratulujemy!

Z ogromną radością informujemy, że mgr inż. Maciej Bik z naszego wydziału, otrzyma stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie oraz imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że spośród 20 studentów AGH, którym przyznano na rok akademicki 2019/2020 stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina, za znaczące osiągnięcia, aż pięciu jest z naszego wydziału: 

1. Patryk Bezkosty - 2 r. 2 st.

2. Jakub Kusz - 1r. 2 st.

3. Maciej Moździerz - 2r. 2 st.

4. Bartłomiej Starzyk - 2r. 2 st.

5. Jakub Szewczyk - 2r. 2 st.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

          Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz student Pan Wojciech Szczypka został doceniony i otrzymał tytuł AS-a AGH.

          Pan Wojciech otrzymał również stypendium z Funduszu Stypendialnego "Absolwenci Studentom". Stypendium to przyznawane jest najwybitniejszemu studentowi AGH na ostatnim semestrze studiów i stanowi uhonorowanie wyjątkowej pracy studenta w całym toku studiów odbywanych w AGH.

          Panu Wojciechowi serdecznie gratulujemy.