baner wydzialu

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki posiada akredytacje:

- Polskiej Komisji Akredytacyjnej, na kierunkach:

Inżynieria Materiałowa I i II stopnia (od 21.11.2013 na 5 lat)

Technologia chemiczna I i II stopnia (od 01.07.2009 na 5 lat)

- European Network for Accreditation of Engineering Education oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych na kierunku:

Inżynieria Materiałowa (od 2012/2013 do 2017/2018)

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowym celem działań Komisji jest wspieranie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) jest komisją środowiskową działającą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia polskich uczelni technicznych. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele 23 uczelni technicznych będących sygnatariuszami ?Porozumienia KRPUT w sprawie zapewnienia jakości kształcenia? oraz jeden przedstawiciel KRPUT.