baner wydzialu

Nagrody Fundacji Cement, Wapno, Beton dla absolwentów WIMiC

W dniu 25 marca 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia Producentów Cementu w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Fundacji za najlepsze prace dyplomowe poświęcone tematyce technologii materiałów budowlanych. Jury w składzie prof. Wiesław Kurdowski (prezes Fundacji Cement, Wapno, Beton), Jarosław Kwaśniak (firma Bruk - Bet) oraz prof. Zdzisława Owsiak (przedstawiciel KILiW PAN) przyznało trzy nagrody. Uroczystości przewodniczył prof. Jacek Śliwiński, przewodniczący Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN.

Laureaci I i III nagrody to absolwenci Katedry Technologii Materiałów Budowlanych WIMiC, pan mgr inż. Krzysztof Zdziebło (za pracę magisterską pt. "Wpływ dodatku gipsu dwuwodnego na proces tworzenia się uwodnionych krzemianów wapnia podczas obróbki hydrotermalnej betonu komórkowego" wykonaną pod opieką prof. Jana Małolepszego) oraz pani mgr inż. Ewa Kapeluszna (za pracę pt. "Wpływ regulatora czasu wiązania na właściwości cementu" wykonaną pod opieką dra Łukasza Kotwicy). Pani Ewa Kapeluszna jest obecnie doktorantką w na Katedrze Technologii Materiałów Budowlanych. II nagrodę otrzymał pan mgr inż. Mariusz Wecheć z Politechniki Krakowskiej (za pracę magisterską pl. Ilościowa charakterystyka autogenicznego zaleczania betonów z proszków reaktywnych dojrzewających w różnych warunkach hydrotermalnych" wykonaną pod opieką dr. Tomasza Zdeba).

?DIAMENTY AGH? ? laureaci XV edycji konkursu

Zakończyła się XV edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową ?Diamenty AGH?. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie ?Studenckie Towarzystwo Naukowe? i Akademię Górniczo-Hutniczą pod patronatem JM Rektora AGH. W kategorii prac aplikacyjnych III miejsce zajęła mgr inż. Martyna Rumin studentka Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, która pracę pod tytułem "Nowy woltamperometryczny sensor kodeiny oparty o receptor Nafion-Nanorurki węglowe", wykonywała na WIMiC pod opieką dr  inż. Roberta Piecha z Katedry Chemii Analitycznej.