baner wydzialu

1. Przewodniczący - Dr inż. Wojciech Wons 

2. Zastępca Przewodniczącego - Dr inż. Witold Kucza

 

3. Kierownik Studiów Doktoranckich - Prof. dr hab. Irena Wacławska

 

4. Przedstawiciele kierunków prowadzonych na Wydziale:

a) Technologia Chemiczna:

- Dr hab. inż. Marek Nocuń, prof. AGH

- Dr inż. Aneta Zima

- Dr hab. inż. Beata Paczosa-Bator

b) Inżynieria Materiałowa:

- Prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska

- Dr hab. Piotr Suder

- Dr inż. Juliusz Leszczyński

- Dr inż. Ewa Stodolak-Zych

- Dr inż. Leszek Chlubny

- Dr inż. Maria Jurzecka-Szymacha

c) Ceramika:

- Dr inż. Janusz Partyka

- Dr inż. Marcin Gajek

d) Chemia Budowlana:

- Dr inż. Artur Łagosz

- Dr inż. Magdalena Król

 

5. Wydziałowy administrator systemu sylabus - Mgr inż. Barbara Zientara

 

6. Przedstawiciele Studentów:

a) Anna Andrzejewska (TCH) 

b) Krzysztof Grabowski (IM)

c) Katarzyna Żukowska (ChB)

d) Daria Przerwa (C)

 

7. Przedstawiciel Doktorantów- Mgr inż. Jan Huebner

 

8. Przedstawiciel Pracodawców – Mgr inż. Marian Darłak – prezes ZM. Ropczyce