baner wydzialu

 Rekrutacja 2022/2023

 

 Warunki rekrutacji kandydatów na studia I i II stopnia:

 

Inżynieria Materiałowa  

 

Kierunek Inżynieria Materiałowa Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki uplasował się na II miejscu w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2022.

Kierunek Inżynieria Materiałowa od 2021/2022 prowadzony jest przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • I stopień (studia inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne)
  • Ścieżka kształcenia: Inżynieria Materiałowa Materiałów Niemetalicznych (WIMiC)

Kandydaci na studia I-szego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii. Kandydat powinien być gotowy do pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie inżynierii materiałowej.

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów:

•           Minimalna liczba studentów: 60

•           Maksymalna liczba studentów: 210

__________________________________________________________________________________________

 • II stopień (studia magisterskie, 3 lub 4 semestry, stacjonarne)
  • Ścieżki dyplomowania realizowane przez WIMiC
   • Materiały funkcjonalne
   • Biomateriały i kompozyty
   • Zaawansowane materiały ceramiczne
   • Functional materials (ang.)
  • Kandydaci na studia II-go stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa (3 semestry) są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie wyników nauki podczas studiów I stopnia (średnia ocen) oraz wyniku egzaminu wstępnego (zgodnie z ustaleniami Uchwały Senatu AGH i Uchwały WIMiC).

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów:

•           Minimalna liczba studentów: 60

•           Maksymalna liczba studentów: 210

 

Kandydaci na studia II stopnia kierunki Inżynieria Materiałowa (4 semestry) przyjmowani są w ramach limitu miejsc w postepowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, sporządzonej na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia oraz wyniku egzaminu wstępnego.

Niniejsza oferta studiów na drugim stopniu na kierunku Inżynieria Materiałowa kierowana jest do absolwentów posiadających tytuł zawodowy licencjata uzyskany w kierunkach pokrewnych do Inżynierii Materiałowej, którzy zainteresowani są zdobyciem wiedzy i umiejętności pomagających w znalezieniu atrakcyjnej pracy w sektorze materiałów niemetalicznych i metalicznych.

Przewidywany limit przyjęć na studia II stopnia:

•           Minimalna liczba studentów: 1

•           Maksymalna liczba studentów: 10

 

Technologia Chemiczna  

 

Kierunek Technologia Chemiczna Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki uplasował się na IV miejscu w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2022.

Kierunek Technologia Chemiczne od 2019/2020  prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Energetyki i Paliw (WEiP).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Studia I stopnia (studia inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne)
  • Ścieżka kształcenia: Chemia i Technologia Materiałów (WIMiC)
  • Ścieżka kształcenia: Technologie Chemiczne w Energetyce (WEiP)

Kandydaci na studia I-szego stopnia kierunku Technologia Chemiczna są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postepowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii. Kandydat powinien być gotowy do pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie technologii chemicznej.

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów:

•           Minimalna liczba studentów: 60

•           Maksymalna liczba studentów: 210

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Studia II stopnia (studia magisterskie, 3 lub 4 semestry, stacjonarne)
  • Ścieżki dyplomowania realizowane przez WIMiC
   • Technologia Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
   • Technologia Szkła i Powłok Amorficznych
   • Technologia Materiałów Budowlanych
   • Analityka i Kontrola Jakości
  • Ścieżki dyplomowania realizowane przez WEiP
    • Analityka Przemysłowa i Środowiskowa
    • Technologie Chemiczne W Energetyce
    • Proekologiczne Procesy Inżynierii i Technologii
    • Energy Transition – KIC (ang.)
    • SustainableFuelsEconomy (ang.)
 • Studia II stopnia (studia magisterskie, 4 semestry, niestacjonarne)
  • Ścieżki dyplomowania realizowane przez WIMiC
   • Analityka i Kontrola Jakości
   • Technologia Materiałów Budowlanych

Kandydaci na studia II-go stopnia kierunku Technologia Chemiczna (3 semestry) są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie wyników nauki podczas studiów I stopnia (średnia ocen) oraz wyniku egzaminu wstępnego (zgodnie z ustaleniami Uchwały Senatu AGH i Uchwały WIMiC i WEiP AGH).

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów:

•           Minimalna liczba studentów: 50

•           Maksymalna liczba studentów: 200

 

Kandydaci na studia II-go stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa (4 semestry) są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie wyników nauki podczas studiów I stopnia (średnia ocen) oraz wyniku egzaminu wstępnego (zgodnie z ustaleniami Uchwały Senatu AGH i Uchwały WIMiC i WEiP AGH).

Niniejsza oferta studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa kierowana jest do absolwentów posiadających tytuł zawodowy licencjata uzyskany w kierunkach pokrewnych do Technologii Chemicznej, którzy zainteresowani są zdobyciem wiedzy i umiejętności pomagających w znalezieniu atrakcyjnej pracy w sektorze materiałowym jak i paliwowo-energetycznym, należących obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki.

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów:

•           Minimalna liczba studentów: 1

•           Maksymalna liczba studentów: 50

 

Kandydaci na studia II-go stopnia kierunku Technologia Chemiczna (4 semestry, niestacjonarne) są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie wyników nauki podczas studiów I stopnia (średnia ocen) oraz wyniku egzaminu wstępnego (zgodnie z ustaleniami Uchwały Senatu AGH i Uchwały WIMiC i WEiP AGH).

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów:

•           Minimalna liczba studentów: 15

•           Maksymalna liczba studentów: 60

 

Ceramika

 

 • I stopień (studia inżynierskie, stacjonarne,7 semestrów)

Kandydaci na studia I-szego stopnia kierunku Ceramika są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: chemii lub fizyki lub matematyki lub informatyki lub biologii.

Oferta studiów I-go stopnia na kierunku Chemia Budowlana kierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół średnich, którzy zainteresowani są zdobyciem wiedzy i umiejętności pomagających w znalezieniu atrakcyjnej pracy w branży materiałowej, szczególnie w obszarze projektowania, produkcji, wykorzystywania i utylizacji materiałów budowlanych.

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów:

•           Minimalna liczba studentów: 20

•           Maksymalna liczba studentów: 30

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • II stopień (studia magisterskie, stacjonarne, 3 semestry)
  • Ścieżka dyplomowania – Wzornictwo ceramiki i szkła

Warunki rekrutacji na studia magisterskie:

Kandydaci na studia II-go stopnia kierunku Ceramika są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie wyników nauki podczas studiów I stopnia (średnia ocen) oraz wyniku egzaminu wstępnego (zgodnie z ustaleniami Uchwały Senatu AGH i Uchwały WIMiC AGH).

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów:

•           Minimalna liczba studentów: 8

•           Maksymalna liczba studentów: 30

 

Chemia Budowlana

 

Chemia Budowlana jest międzyuczelnianym kierunkiem realizowanym przez trzy polskie uczelnie techniczne: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Gdańską i Politechnikę Łódzką.

______________________________________________________________________________________

Kształcenie na kierunku Chemia Budowlana:

 • Studia I stopnia (studia inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne)
  • Semestry I-IV i VII realizowane na AGH w Krakowie
  • Semestr V realizowany na Politechnice Łódzkiej
  • Semestr VI realizowany na Politechnice Gdańskiej

Kandydaci na studia I-szego stopnia kierunku Chemia Budowlana są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: chemii lub fizyki lub matematyki lub informatyki lub biologii. Kandydat powinien być gotowy do pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie inżynierii chemicznej.

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów:

•           Minimalna liczba studentów: 10

•           Maksymalna liczba studentów: 30

 

Absolwenci kierunku Chemia Budowlana mogą kontynuować kształcenie się na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na II stopniu studiów wybierając kierunek Technologia Chemiczna który oferuje m.in. ścieżkę dyplomowania Technologia Materiałów Budowlanych. Z myślą o Absolwentach kierunku Chemia Budowlana stworzono dedykowany szczególnie dla nich blok specjalistyczny Fizykochemia Materiałów Budowlanych.

__________________________________________________________________________________________

 

Chemia w kryminalistyce - nowy kierunek

 

Kierunek Chemia w Kryminalistyce prowadzony jest wspólnie z Politechniką Łódzką.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kształcenie na kierunku Chemia w Kryminalistyce:

 • Studia II stopnia (studia magisterskie,
  • Ścieżka dyplomowania: Chemia w Kryminalistyce

Kandydaci na studia II-ego stopnia kierunku Chemia w Kryminalistyce są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie wyników nauki podczas studiów I stopnia (średnia ocen) oraz wyniku egzaminu wstępnego (zgodnie z ustaleniami Uchwały Senatu AGH i Uchwały WIMiC AGH).

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów:

•           Minimalna liczba studentów: 20

•           Maksymalna liczba studentów: 60

 

________________________________________________________________________________________

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą Senatu AGH (158/2018) w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz z Uchwałą Senatu AGH (159/2018) w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w obowiązującym roku akademickim.

____________________________________________________________________________________________________

Rekrutacja na studia doktoranckie (III stopnia)

 

 

REKRUTACJA NA STUDIA III STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

Terminy rekrutacji

Warunki rekrutacji

Merytoryczny zakres rozmowy kwalifikacyjnej