baner wydzialu

 

Rekrutacja letnia na studia w roku akademickim 2021/2022.

Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy kandydatów posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera. 

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

Kierunek: Technologia Chemiczna

Specjalności:
Technologia Materiałów Budowlanych
Analityka i Kontrola Jakości

EGZAMIN WSTĘPNY

17.09.2021 r., godz. 11:00/12:00/13:00, budynek B-6, sala 404 / budynek B-8, sala -1.24A

Egzamin odbędzie się w wersji elektronicznej w salach komputerowych na AGH. Ze względu na sytuację związaną z pandemią zachowane zostaną odpowiednie zasady bezpieczeństwa; nie wyklucza się również możliwości przeprowadzenia egzaminów wstępnych w trybie zdalnym. 

Obowiązujący zakres materiału

KALENDARZ REKRUTACYJNY