baner wydzialu

Aktualna oferta kształcenia w języku angielskim na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki obejmuje:

   • specjalność "Functional Materials" na kierunku Inżynieria Materiałowa:
    - program specjalności
   • Wydział wspiera międzywydziałowy program dydaktyczny o nazwie 'Uczelniana Baza Przedmiotów w Języku Angielskim' (UBP). Lista przedmiotów oferowanych w ramach Programu znajduje się w zakładce COURSES na stronie www.intstudies.agh.edu.pl.
   • studia/staże w ośrodkach zagranicznych w ramach programu LLP Erasmus:

    Wykaz umów bilateralnych w ramach LLP ERASMUS 2014-2021, których opiekunami są pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Universitat Jaume I dr inż. Łukasz Wójcik
The University of Northumbria at Newcastle dr hab inż. Paweł Pasierb
Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia dr hab inż. Paweł Pasierb
Università degli Studi di Torino dr hab inż. Paweł Pasierb
Université de La Rochelle dr hab. inż.Jerzy Jedliński
Universidad Politechnica de Valencia dr inż. Barbara Szaranicec
Hochschule Koblenz University of Applied Sciences dr inż. Edyta Śnieżek
Trencianska Univerzita Alexandra Dubčeka V Trencine dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona
École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle dr inż. Janusz Partyka
Anadolu University dr inż. Janusz Partyka
University of Chemical Technology and Matallurgy dr inż. Janusz Prażuch
Universidad de Oviedo dr inż. Janusz Prażuch
Universita degli Studi di Genova dr inż. Janusz Prażuch
Universita degli Studi di Padova dr inż. Katarzyna Pasiut
RWTH Aachen University dr inż. Małgorzata Krok - Borkowicz
Münster University of Applied Sciences dr inż. Marcin Środa
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg dr inż. Stanisława Kluska
University of Pardubice prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
National and Kapodistrian University of Athens prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
Université de Bourgogne prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska
École des Mines de Saint-Étienne prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska
Cranfield University prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska
Université de Cergy-Pontoise prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
Universität Hannover prof. dr hab. inż. Jan Chlopek
Mondragon Unibertsitatea prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno prof. dr hab. Jerzy Silberring
University of Wolverhampton prof. dr hab. Jerzy Silberring
University of Catania prof. dr hab. Jerzy Silberring
Université de Technologie de Compiègne prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik
Université de Technologie de Compiègne prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik
Universiteit Gent prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
Universiteit Gent prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
Université Catholique de Louvain prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
Universite de Cegry-Pontoise prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
Technische Universität Dresden prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
University of Oslo prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
Universidade do Porto prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
University Politehnica of Bucharest prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
University of Gothenburg prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
Kocaeli University prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
RWTH Aachen University prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Zborowski

 

    • studia III stopnia w systemie w j. angielskim:
     - 'cotutelle' (współpraca z Universite de Bourgogne, Dijon, Francja)
     - International PhD School Switzerland-Poland 'High Performance Materials for Environmentally Sustainable Applications'
     - polsko-japońska szkoła doktorantów