baner wydzialu

Ważnym elementem kształcenia w AGH jest możliwość odbywania studiów i praktyk za granicą, a także możliwość równoległego studiowania na dwóch uczelniach - krajowej i zagranicznej (tzw. podwójne dyplomowanie).

Przykładowe programy stypendialne

LLP Erasmus

W ramach programu student może wyjechać do: Krajów UE, Krajów EOG oraz Szwajcarii, Chorwacji i Turcji w celu odbycia części studiów bądź praktyki.

SMILE

W ramach programu student może wyjechać do krajów Ameryki Łacińskiej w celu odbycia części studiów.

CEEPUS

W ramach Programu CEEPUS:

- tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów,

- przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki,

- prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne.

VULCANUS

Roczny wyjazd do Japonii w ramach którego studenci odbywają:

- 1-tygodniowe seminarium o Japonii (w Tokyo),

- 4-miesięczny intensywny kurs języka japońskiego (w Tokyo),

- 8-miesięczne praktyki w japońskiej firmie (cała Japonia).

HUSTEP

W ramach współpracy AGH z Hokkaido University w Japonii, AGH może co rocznie wysłać do Japonii kilku studentów na okres jednego roku akademickiego, w ramach programu wymiany HUSTEP (Hokkaido University Short Term Exchange Program).

NUS

Na mocy umowy generalnej pomiędzy AGH, a National University of Singapore (NUS), AGH może corocznie wysłać do NUS od 2 do 4 studentów na semestralne studia w zależności od bilansu w danym roku akademickim ustalonym pomiędzy uczelniami. Aby wyjechać, student musi najpierw przejść procedurę kwalifikacyjną w AGH.

 

Szczegółowe informacje udziela Dział Współpracy z Zagranicą