baner wydzialu

Andrzej Balcerek

GÓRAŻDŻE CEMENT

Za wieloletni wkład w rozwój polskiego i europejskiego przemysłu cementowego oraz konsekwentne kształtowanie właściwych relacji pomiędzy nowoczesnym i odpowiedzialnym biznesem i nauką. Za wieloraką pomoc dla Wydziału, jego pracowników i absolwentów.

 

Jerzy Dąbrowski

Krośnieńskie Huty Szkła.

Za nawiązanie i rozwój współpracy dydaktycznej Wydziału ze środowiskiem producentów szkła (organizacja studiów niestacjonarnych, staży studenckich). Za nawiązanie i wieloletnie prowadzenie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Wydziałem (Katedrą Szkła) a Krośnieńskimi Hutami Szkła.

 

Prof. dr hab. Krzysztof J. Kurzydłowski

Politechnika Warszawska

Za wieloletnią współpracę naukową i dydaktyczną z Wydziałem. Za wkład w rozwój krajowego i międzynarodowego środowiska inżynierii materiałowej i nauki o materiałach. Za wspieranie inicjatyw i planów rozwojowych Wydziału. Za postawę godną miana przyjaciela Wydziału

 

Wiesław Ochman

Za ogromny wkład wniesiony w kreowanie pozytywnego wizerunku i promocję Wydziału w kraju i za granicą. Za wieloraką działalność charytatywną. Za godne prezentowanie swą osoba sylwetki inżyniera i absolwenta Wydziału będąc wielkim człowiekiem i wielkim artystą.

 

Andrzej Ptak

CEMENTOWNIA OŻARÓW

Za wieloletni osobisty wkład w rozwój polskiego przemysłu cementowego. Za budowanie z zaangażowaniem i z pasją pozytywnego obrazu polskiego inżyniera i menadżera. Za umiejętność prezentowania poprzez swoje przygotowanie merytoryczne i umiejętność współpracy z ludźmi, sylwetki wybitnego absolwenta Wydziału.

 

Józef Siwiec

Zakłady Magnezytowe Ropczyce

Za wieloletnie wspieranie Wydziału w procesach integracji ze środowiskiem przemysłowym. Za kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału w branży materiałów ogniotrwałych. Za współtworzenie i aktywny udział w corocznym Wydziałowym Forum Akademicko-Przemysłowym.

 

dr n. med. Emil Staszków

Szpital im. G. Narutowicza w Krakowie

Za wieloletnią współpracę naukową i dydaktyczną w zakresie inżynierii biomateriałów, a szczególnie za prace nad nowymi implantami do zastosowań w chirurgii i ortopedii. Za organizację i przewodniczenie działającego przy Wydziale Stowarzyszenia Biomateriałów i czasopisma Inżynieria Biomateriałów. Za bezinteresowną pomoc wielu pracownikom naszego Wydziału.

 

Janusz Suszczyński

Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych

Za wkład w rozwój związanej z Wydziałem branży producentów materiałów ogniotrwałych. Za wieloletnią i aktywną współpracę z Wydziałem. Za duży udział w kreowaniu pozytywnej opinii o inżynierach-absolwentach Wydziału w różnych okresach historii kraju.

 

Stanisław Tępiński

ZPC Paradyż

Za wkład w rozwój przemysłu płytek ceramicznych. Za wieloletnią współpracę z Wydziałem zarówno w zakresie dydaktyki (wspólne prace dyplomowe, staże studenckie, pomoc w doposażeniu sal dydaktycznych) jak i realizacji wspólnych prac badawczych i wdrożeniowych. Za aktywne członkostwo w Wydziałowym Forum Akademicko-Przemysłowym i zaangażowanie w bieżące życie Wydziału.