baner wydzialu

Prof. Michael Bredol

Fachhoschule Münster

Za wieloletnią współpracę naukowo-dydaktyczną Wydziału z Fachhoschule Münster; za ofiarną pomoc i wspieranie studentów i pracowników Wydziału w pracach badawczych w Niemczech i na świecie; za wspaniałą atmosferę współpracy na wielu płaszczyznach.

For many years of research and teaching collaboration of the Faculty with Fachhoschule Münster, for generous assistance and support for the students and staff of the Faculty in research work in Germany and worldwide, for the wonderful atmosphere of cooperation on many levels.

 

Prof. Thomas Graule

EMPA

Za aktywną współpracę naukowo-dydaktyczną Wydziału z instytutem EMPA; za realizacje wspólnych prac magisterskich i doktorskich; za kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału w Szwajcarii i poza jej granicami.

For the active academic and research cooperation of the Faculty with EMPA Institute, for the accomplishment of joint master?s theses and doctoral dissertations, for creating a positive image of the Faculty in Switzerland and abroad.

 

Prof. Kiyotaka Matsuura

Hokkaido University

Za wkład w wielotorową współpracę naukowo-dydaktyczną Wydziału z Hokkaido University; za promocje i kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału w Japonii i na świecie.

For the contribution to multi-educational and scientific cooperation of the Faculty with Hokkaido University, for promoting and creating the positive image of the Faculty in Japan and worldwide.