baner wydzialu

Jacek Koźlecki

Dolina Nidy

Za wieloletnie wsparcie i inspirujący wkład w rozwój Wydziału i Uczelni w zakresie kształcenia i badań naukowych. Za współtworzenie i aktywny udział w corocznym Wydziałowym Forum Akademicko-Przemysłowym. Za wkład w rozwój związanych z Wydziałem gałęzi przemysłu gipsowego, cementowego i suchych zapraw budowlanych.

 

Krzysztof Witkowski

Bruk-Bet Nieciecza

Za kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału i wielokrotne wspieranie jego działalności na różnych płaszczyznach. Za stwarzanie możliwości rozwoju studentów, pracowników i absolwentów Wydziału w obszarze technologii betonów. Za propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu za rozwój nauki, kultury i sportu.

 

Roman Leśniak

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ?ZAPEL? w Boguchwale

Za zapoczątkowanie i aktywne wspieranie współpracy pomiędzy Wydziałem a zakładami przemysłu ceramiki elektrotechnicznej w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Za wieloletnią i różnorodną pomoc dla pracowników Wydziału jego studentów i absolwentów. Za kreatywny wpływ na ukształtowanie pozytywnej opinii o Wydziale.

 

Katarzyna Klimowicz

Prezes Zarządu Polska Ceramika Ogniotrwała ?Żarów?

Za ogromny wkład wniesiony do współpracy pomiędzy Wydziałem a producentami materiałów ogniotrwałych. Za wieloletnie wspieranie badań naukowych i procesu dydaktycznego, zwłaszcza w kontekście powiązania go z nowoczesną rzeczywistością przemysłu materiałów ogniotrwałych. Za propagowanie pozytywnego wizerunku Wydziału.