baner wydzialu

Prof. dr. hab. Adam Bielański

Za ogromny wkład wniesiony w utworzenie i kierowanie Wydziałem w pierwszych latach jego istnienia. Za wieloletnie wspieranie i promowanie Wydziału swoją wiedzą i autorytetem w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym. Za nienaganną postawę człowieka szlachetnego i uczciwego, który wychował wiele pokoleń ludzi służących rozwojowi nauk chemicznych i ceramicznych.

 

Andrzej Wodzyński

Ceramika Tubądzin

Za wieloletnią współpracę i wspieranie rozwoju naukowego Wydziału. Za odwagę we wprowadzaniu nowych rozwiązań w technologiach produkcji płytek ceramicznych. Za wspieranie działalności dydaktycznej i organizacyjnej Wydziału. Za postawę człowieka odpowiedzialnego za rozwój nauki i kultury w naszym kraju

 

Tadeusz Wrześniak

Huty Szkła ?Wrześniak Glassworks?

Za ogromny wkład wniesiony we współpracę pomiędzy Wydziałem a przemysłem związanym z polskim hutnictwem szkła. Za wieloletnią i różnorodną pomoc dla pracowników Wydziału jego studentów i absolwentów. Za owocną współpracę naukową i wsparcie udzielane Wydziałowi w wielorakich formach wspólnej działalności.

 

Mieczysław Soboń

Stowarzyszenie Producentów Betonu

Za zapoczątkowanie i aktywne wspieranie współpracy pomiędzy Wydziałem a producentami betonu. Za wspieranie rozwoju badań i procesu dydaktycznego związanego z autoklawizowanymi betonami komórkowymi. Za opiekę i stwarzanie warunków rozwoju dla pracowników, absolwentów i studentów Wydziału.

 

Michał Staszewski

Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej i Silikatów

Za stworzenie i rozwijanie wieloletniej współpracy pomiędzy Wydziałem a przemysłem ceramiki budowlanej. Za umiejętne łączenie promowania wiedzy o historii produkcji materiałów ceramicznych na ziemiach polskich z wprowadzaniem najnowszych rozwiązań technologicznych. Za wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału. Za kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału