baner wydzialu

Inga Kamińska

Polskie Fabryki Porcelany "Ćmielów" i "Chodzież" S.A.

Za odwagę i determinację w tworzeniu nowych perspektyw dla polskiej porcelany. Za kreowanie wspólne z Wydziałem śmiałych wizji współpracy rozwijanej z pasją i wdziękiem. Za otwartość i pomoc dla pracowników i studentów Wydziału.

 

Prof. Aleksander Uszerow-Marszak

Uniwersytet Budownictwa i Architektury W Charkowie

Za wieloletnią i owocną współpracę naukową z Wydziałem. Za ogromny wkład wniesiony w badania związane z hydratacją cementów i wpływie domieszek na ten proces. Za życzliwość i wsparcie udzielane pracownikom i studentom Wydziału.

 

Prof. Jarosław Mizera

Politechnika Warszawska

Za wszechstronny udział w postęp współpracy Wydziału z jednostkami naukowymi związanymi z inżynierią materiałową. Za postawę człowieka wspierającego rozwój Wydziału w wielu obszarach jego działalności. Za pozytywny wpływ na kształtowanie inteligentnej konkurencji pomiędzy Wydziałami, która nie przeszkadza, a motywuje i pomaga.

 

Józef Kostrzewski

Stowarzyszenie Producentów Betonów

Za ogromny wkład w rozwijanie współpracy pomiędzy Wydziałem a instytucjami i producentami branży materiałów budowlanych. Za istotne wsparcie działań Wydziału w obszarze realizacji procesu dydaktycznego i badań naukowych. Za życzliwość dla pracowników i studentów Wydziału

 

Andrzej Cała

Pilkington Automotive Poland

Za ogromny wkład w rozwój przemysłu produkcji szyb samochodowych. Za odwagę człowieka potrafiącego działać w bardzo trudnych sytuacjach. Za wieloletnią i ścisłą współpracę z Wydziałem, jego pracownikami, studentami i absolwentami.