baner wydzialu

Prof. Stefan Jurga

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum NanoBioMedyczne w Poznaniu

Za odwagę i konsekwencję we wspieraniu różnych obszarów nauki w tym chemii, technologii chemicznej i inżynierii materiałowej, tak bliskiej naszemu Wydziałowi. Za działania fizyka, który pokazał, iż rozumie, że rozwój innych nauk ścisłych oraz technicznych jest niezbędnym do prawidłowego rozwoju naszego Kraju. Za postawę człowieka, który mając takie możliwości, wspaniale wspierał i bronił działania służące rozwojowi Wydziału i istotnie wpłynął na jego obecną pozycję.

Prof. Jan Sieniawski

Politechnika Rzeszowska

Za pomoc wielokrotnie okazywaną w różnych obszarach działalności Wydziału. Za wspaniałą współpracę naukową w zakresie nauki o materiałach i technologiach materiałowych. Za działania pomagające pracownikom Wydziału w realizacji ich karier naukowych i zawodowych. Za postawę człowieka, który w pełni zasłużył sobie na miano ?Przyjaciela Wydziału?.

Dr Henryk Szeląg

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Za wieloletnią i owocną współpracę między Wydziałem a Instytutem w zakresie badań naukowych oraz wydatnego przyczynienia się do utworzenia nowych kierunków kształcenia. Za niestrudzone wspieranie Wydziału w realizacji wspólnych projektów służących rozwojowi dziedzin nauki związanych z materiałami ceramicznymi i budowlanymi. Za  życzliwość i pomoc okazywaną pracownikom i studentom Wydziału.

Przemysław Powalacz

Geberit Polska

Za odwagę i determinację we wprowadzaniu nowych rozwiązań w polskiej ceramice sanitarnej. Za postawę człowieka szlachetnie wspierającego rozwój utalentowanych studentów i pracowników Wydziału. Za istotną pomoc w kształtowaniu kierunków kształcenia na Wydziale. Za nieustanne wspieranie rozwoju Wydziału i znakomitą jego promocję.

Andrzej Tekiel

Cementownia Kraków Nowa Huta

Za wieloletnie i niestrudzone starania włożone w rozwój Wydziału. Za współpracę i wspieranie Wydziału w procesie tworzenia programów kształcenia studentów. Za nieocenioną pomoc wprowadzania absolwentów w realia polskiego i międzynarodowego przemysłu cementowego oraz wspieranie rozwoju ich karier. Za postawę człowieka dbającego o dobre imię Wydziału