baner wydzialu

Dr. Mrityunjay Singh

President The American Ceramic Society

Ohio Aerospace Institute

NASA Glenn Research Center

Za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie nowoczesnej ceramiki inżynierskiej, wieloletnią  aktywność w  działalność organizacyjnej  i integracyjnej  światowego środowiska ceramicznego, życzliwość i pomoc dla polskich ceramików, osobistą otwartość i wspaniały przyjacielski charakter.

 

Prof. Henryk Koroniak

Wydział Chemii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Za postawę człowieka zawsze wspierającego działania Wydziału w obszarze chemii i technologii chemicznej. Za osobiste zaangażowanie, aktywność i nieocenioną pomoc wniesioną w rozwój kadry naukowej Wydziału. Za życzliwość i koleżeńskość, które zawsze z urokiem okazywał dla spraw Wydziału i jego pracowników. Za błyskotliwe poczucie humoru, które jakże często pomagało w rozwoju Wydziału.

 

Prof. Wojciech Przetakiewicz

Akademia Morska w Szczecinie

Za nieocenioną pomoc okazywaną wielokrotnie w różnych obszarach działalności Wydziału. Za wspaniałą współpracę naukową w zakresie nauki o materiałach i technologii materiałowych. Za działania pomagające pracownikom Wydziału w realizacji ich karier naukowych i zawodowych. Za postawę człowieka, który w pełni zasłużył sobie na miano „Przyjaciela Wydziału”.

 

Prezes Helena Smoleńska

Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” w Bolesławcu

Za bardzo aktywne wspieranie współpracy pomiędzy Wydziałem a producentami ceramiki artystycznej. Za nieoceniony wkład w rozwój branży związanej z pięknymi wyrobami bolesławieckich mistrzów rękodzieła artystycznego. Za opiekę i stwarzanie warunków rozwoju dla pracowników, absolwentów i studentów naszego Wydziału. Za otwartość i hojność, która zawsze wspierała ducha artystycznego studentów i pracowników Wydziału.