baner wydzialu

Prof. Piotr Stepnowski

Wydział Chemii

Uniwersytet Gdański

Za wieloletnie wspieranie działań Wydziału w środowisku Polskiej Chemii. Za życzliwość i pomoc wniesioną w rozwój Wydziału. Za wielokrotnie okazywaną gotowość do popierania Wydziału w różnych obszarach jego działania. Za prezentowaną z urokiem postawę człowieka kreującego pozytywny wizerunek Wydziału i jego pracowników.

 

Prezes Jerzy Michalak

Prefbet Śniadowo

Za bardzo aktywne wspieranie współpracy pomiędzy Wydziałem a producentami betonu komórkowego. Za nieoceniony wkład w rozwój badań naukowych, procesu innowacyjnego i dydaktycznego, tworzonych w wyniku współdziałania Wydziału ze stroną przemysłową. Za opiekę i stwarzanie warunków rozwoju dla pracowników, absolwentów i studentów naszego Wydziału.