baner wydzialu

inauguracja

Nasi najlepsi Studenci inż. Marcelina Stasik i inż. Maciej Skorupski w pierwszym tygodniu września wzięli udział w szkoleniu dla astronautów w https://www.astronaut.center/. Poddawani byli też testom takim jak trening w -120 st C symulujący rozszczelnienie stacji kosmicznej czy przy obniżonej ilości tlenu symulujący wadliwy skafander.

W trakcie całego szkolenia byli poddani izolacji od świata zewnętrznego, a ze względu na częste zmiany stref czasowych i braku światła słonecznego stracili stosunkowo szybko poczucie czasu.

Przeprowadzili badania dotyczące wytwarzania inteligentnych materiałów polimerowych i kompozytowych w warunkach pozaziemskich z zsyntetyzowanych szczepów bakterii.

Otrzymane wyniki przeszły najśmielsze oczekiwania, materiały posiadają właściwości nadające się do różnorodnych rozwiązań pozaziemskich i nie tylko. Wyniki zostaną przedstawione na konferencji https://www.esa.int/ w Tuluzie oraz https://www.iafastro.org/ w Paryżu.

 

IMG 8381

 

Maciek

Serdecznie zapraszamy na otwarte Seminarium WIMiC, które odbędzie się 23 września (piątek) o godz. 10:00 na platformie MS Teams.

Dr hab. inż. Jerzy Jedliński, profesor uczelni, WIMiC AGH, wygłosi wykład:

„Nasz Wydział wobec wyzwań: spojrzenie w przyszłość”

Gorąco zapraszamy Państwa, Pracowników, Doktorantów, Magistrantów i Studentów oraz inne zainteresowane osoby do wzięcia udziału w seminarium. Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród Koleżanek i Kolegów.

Seminarium odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Link do seminarium https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aRz-iPGZ4enu67uZLrqcGpikDw7ScTJQFYVE0RJzNnTo1%40thread.tacv2/1663610110883?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22f4962d3b-c340-4fff-a17a-b4cb66e11716%22%7d