baner wydzialu

Serdecznie zapraszamy na otwarte Seminarium WIMiC, które odbędzie się 23 września (piątek) o godz. 10:00 na platformie MS Teams.

Dr hab. inż. Jerzy Jedliński, profesor uczelni, WIMiC AGH, wygłosi wykład:

„Nasz Wydział wobec wyzwań: spojrzenie w przyszłość”

Gorąco zapraszamy Państwa, Pracowników, Doktorantów, Magistrantów i Studentów oraz inne zainteresowane osoby do wzięcia udziału w seminarium. Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród Koleżanek i Kolegów.

Seminarium odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Link do seminarium https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aRz-iPGZ4enu67uZLrqcGpikDw7ScTJQFYVE0RJzNnTo1%40thread.tacv2/1663610110883?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22f4962d3b-c340-4fff-a17a-b4cb66e11716%22%7d