baner wydzialu

Spis laboratoriów i pracowni Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH wraz z informacjami o nich:

Laboratoria Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Akredytowane laboratorium badawcze:

Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Deja

 

Laboratoria Wydziałowe powołane na podstawie Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 1/RW/07 z dnia 23.02.2007 roku:

1. Laboratorium Analizy Termicznej i Spektrometrii Masowej

Kierownik: dr inż. Agnieszka Łącz

2. Laboratorium Badań Mikrostrukturalnych

Kierownik: dr hab inż. Łukasz Zych, prof. AGH

3. Laboratorium Badań Ultradźwiękowych

Kierownik: dr inż. Beata Macherzyńska

4. Laboratorium Dyfraktometrii Rentgenowskiej

Kierownik: dr hab.Bartosz Handke, prof. AGH

5. Laboratorium Inżynierii i Analizy Powierzchni

Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH

6. Grupa Badawcza Laboratorium Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy

Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, prof. AGH

7. Laboratorium Spektroskopii FTIR

Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz

8. Laboratorium Badań Termoelektrycznych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski

9. Laboratorium Badań Termofizycznych

Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH