baner wydzialu

 • profesor Witold Budryk 1949 - 1950
 • profesor Adam Bielański 1950 - 1952
 • profesor Mieczysław Budkiewicz 1952 - 1954
 • profesor Bolesław Stefan 1954 - 1956
 • profesor Jerzy Sulikowski 1956 - 1960
 • profesor Edward Gorlich 1960 - 1964
 • profesor Jerzy Grzymek 1964 - 1967
 • profesor Roman Pampuch 1967 - 1971
 • profesor Marian Kałwa 1971- 1972
 • profesor Stanisław Mrowec 1972 - 1975
 • docent Anna Derdacka - Grzymek 1975 - 1981
 • profesor Franciszek Nadachowski 1981 - 1984, 1990 - 1993
 • profesor Leszek Stoch 1984 - 1990
 • profesor Wiesław Ptak 1993 - 1996
 • profesor Stanisław Komornicki 1996 - 2002
 • profesor Jerzy Lis 2002-2005, 2012 - 2016
 • profesor Jan Chłopek 2005 - 2012
 • profesor Włodzimierz Mozgawa 2016 - 2020