Modernizacja
Wydziału
Inżynierii
Materiałowej
i Ceramiki
AGH Kraków

(POIS.13.01.00-00-014/08)

Aktualności
O projekcie
Lokalizacja
Harmonogram
Postęp rzeczowy
O beneficjencieAktualności31 marca 2014 roku, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji, Kierownik projektu prof. dr hab. Mirosław Handke odsłonił tablicę pamiątkową.***

27 lutego 2014 roku firma GSI Group Limited (JK Lasers) z Wielkiej Brytanii dostarczyła i zainstalowała laserowe urządzenie typu Rapid Prototyping SLS do szybkiego tworzenia prototypów wyrobów ceramicznych.

***

17 lipca 2013 roku firma PREVAC Sp. z o. o. z Rogowa dostarczyła i zainstalowała układ próżniowy do nanoszenia cienkich warstw i powłok.

***

20 czerwca 2013 roku budynek Centrum Ceramiki został nagrodzony w konkursie architektonicznym KRAKÓW - MÓJ DOM.Zdjęcie autorstwa Pani Anny Kaczmarz.

***

22 maja 2013 roku zachęcamy do zapoznania się z publikacją "Innowacyjni 2013" opracowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w której nie zabrakło informacji na temat Centrum Ceramiki AGH w Krakowie.

***

3 lutego 2013 roku firma NETZSCH GERATEBAU GmbH z Niemiec dostarczyła i zainstalowała urządzenie do badania ogniotrwałości pod obciążeniem i pełzania przy ściskaniu wraz z wyposażeniem dodatkowym.

***

28 stycznia 2013 roku, w związku z uruchomieniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "Interaktywnej Galerii Projektów", zapraszamy na wirtualny spracer po Centrum Ceramiki.

***

23 stycznia 2013 roku firma COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza z Katowic dostarczyła i zainstalowała defektoskop ultradźwiękowy z kompletem głowic.

***

5 listopada 2012 roku w tygodniku Newsweek Polska (nr 45/2012) ukazał się artykuł poświęcony inwestycjom realizowanym w ramach działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym Centrum Ceramiki.

Prezentację nowego pawilonu dydaktycznego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie zamieścił na swoich łamach również branżowy kwartalnik WOKÓŁ PŁYTEK CERAMICZNYCH (nr październik-grudzień 2012, 4(60)/2012).

***

29 lipca 2012 roku firma COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza z Katowic dostarczyła i zainstalowała optyczny spektrometr ramanowski.


Poprzednie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

© Bartosz Ostrowski, 2014